Honitba

Myslivost lze provozovat jen v rámci uznané honitby. Honitba je soubor honebních pozemků jednoho nebo více vlastníků vymezený v rozhodnutí státní správy myslivosti. Základní podmínkou pro uznání honitby je dosažení minimální výměry 500 ha souvislých honebních pozemků. Druhem honitby je obora. Základními podmínkami pro uznání obory je dosažení 50 ha souvislých honebních pozemků a takové ohrazení, aby zvěř nemohla volně vybíhat.


Honitba Merklovice

Soukromá honitba se nachází v malebném podhůří Orlických hor. Žije zde především zvěř srnčí, dančí, mufloní a černá. Lov trofejové zvěře 2. a 3. věkových skupin je poplatkový. Především pro hosty z Rakouska, Německa, Holandska, Ruska, Slovenska a Čech.

e-mail: coollivesro@seznam.cz
Kontakt:
Adresa:
(střelnice)
(chalupa)

Merklovice 117
517 54

informace:
+420 777 661 515

SRNEC, SRNA, SRNČE, JELEN, LAŇ, KOLOUCH, DANĚK, DANĚLA, DANČE, MUFLON, MUFLONKA, MUFLONČE, KŇOUR, BACHYNĚ, SELE, LONČÁK, BAŽANT KRÁLOVSKÝ KROCAN DIVOKÝ
Vamberk