ODSTŘEL ZVĚŘE - ceník

1. odstřelová taxa
The price list of hunting

Srnec Obecný Capreolus capreolus L.

druh zvěře body CIC EUR
srnče:   16,-
srna:   22,-
srnec: do 70 97,-
  70,01 - 75 139,-
  75,01 - 80 161,-
  80,01 - 85 193,-
  85,01 - 90 226,-
  90,01 - 95 258,-
  95,01 - 100 299,-
  100,01 - 105 389,-
za každý další celý bod:    
  105,01 - m115 22,-
  115,01 - 130 27,-
  130,01 + 42,-


Jelen Evropský Cervus elaphus L.

druh zvěře body CIC EUR
kolouch:   39,-
laň:   56,-
jelen - špičák:   68,-
jelen: do 145 399,-
  145,01-150 444,-
  150,01-155 561,-
  155,01-160 636,-
  160,01-165 792,-
  165,01-170 966,-
  170,01-175 1129,-
  175,01-180 1288,-
  180,01-185 1446,-
  185,01-190 1646,-
za každý další celý bod:    
  190,01-200 113,-
  200,01-210 206,-
  210,01-220 316,-
  220,01 + 523,-


Jelen Sika Servus nippon nippon Temn.

druh zvěře body CIC EUR
kolouch:   25,-
laň, jelen-špičák:   51,-
jelen : do 224,99 383,-
  225-239,99 605,-
  240-254,99 792,-
  255 + 1127,-
za každý další celý bod:   58,-


Kamzík Horský (Rakousko)

druh zvěře body CIC EUR
kamzíče:   76,-
kamzík, kamzice: do 70 198,-
  70,01- 80 281,-
  80,01- 85 343,-
  85,01- 90 481,-
  90,01- 95 572,-
  95,01-100 614,-
  100,01-105 823,-
  105,01-110 1201,-
za každý další celý bod:   168,-


Bažant Obecný Servus nippon nippon Temn.

druh body CIC EUR
výřad: do 300 ks 11,-
  300 - 500 ks 12,-
  500 ks + 12,5


2. lovecký doprovod
The hunting accompanier

srnec, srna, srnče : 19,-
jeleň, laň, kolouch : 34,-
daněk, daněla, danče : 16,-
jelen SIKA, laň, kolouch : 16-
muflon, muflonka, muflonče : 16,-
kňour, bachyně, sele, lončák : 26,-
kamzík, kamzice, kamzíče : 26,-
krocan divoký : 16,-
bažant královský : 16,-


4. oddělení hlavy s krkem

srnec-roebuck : 4,-
jelen : 9,-
daněk : 9,-
jelen SIKA : 9,-
muflon : 9,-
černá : 9,-


6. postřelení zvěře

srnec-roebuck : 63,-
srna, srnče : 14,
jelen : 444,-
laň, kolouch, špičák : 41,-
daněk : 181,-
laň, kolouch, špičák : 17,-
jelen Sika : 329,-
laň, kolouch, špičák : 41,-
laň, kolouch, špičák : 29,-
muflon : 269,-
muflonka, muflonče : 26,-
kňour, bachyně : 209,-
sele, lončák : 33,-
při nátlačce :  
sele, lončák : 39,-
kamzík, kamzice : 166,-
kamzíče : 39,-
Daněk Skvrnitý Dama dama L.

druh zvěře body CIC EUR
danče:   20,-
daněla, daněk-špičák: 30,-  
daněk: do 125 215,-
  125,01-130 283,-
  130,01-135 348,-
  135,01-140 414,-
  140,01-145 521,-
  145,01-150 541,-
  150,01-155 601,-
  155,01-160 661,-
  160,01-165 717,-
  165,01-170 787,-
za každý další celý bod:    
  170,01-180 36,-
  180,01 + 57,-  


Muflon Ovis musimon Pall.

druh zvěře body CIC EUR
muflonče: 20,-
muflonka:   33,-
muflon: do 170 259,-
  170,01-175 338,-
  175,01-180 442,-
  180,01-185 592,-
  185,01-190 746,-
  190,01-195 897,-
  195,01-200 1086,-
za každý další celý bod:    
  200,01-205 49,-
  205,01-210 66,-
  210,01-220 83,-
  220,01 + 139,-


Černá zvěř Sus strofa L.

druh zvěře body CIC EUR
sele, lončák:   59,-
bachyně:   229,-
kňour: do 100 234,-
  100,01-105 265,-
  105,01-110 383,-
za každý další celý bod:    
  110,01-115 49,-
  115,01-120 73,-
  120,01 + 99,-
poplatek za nátlačku ( 6 osob ):   485,-
každý další lovec ( lov. místo ):   80,-
     
     
     
V případě, že nebude žádná zvěř během nátlačky v dostřelu, bude poplatek za nátlačku snížen o 50 %. V poplatku za nátlačku je za hrnuta veškerá organizace nátlačky i s použitím terénních vozů (budou-li potřebné) a předpokládá se 4 - 5 lečí za den.    


Krocan divoký

druh EUR
odstřel včetně zvěřiny: 114,-


Bažant královský

druh EUR
odstřel včetně zvěřiny:  
klín : 101 - 149 cm 44,-
150 cm + 64,-


Zajíc polní 48,-Kachna Divoká 9,5-


3. úprava trofeje
adjustment of trophy

srnec -roebuck: 19,-
jelen : 19,-
daněk : 19,-
jelen SIKA : 19,-
muflon : 19,-
černá : 25,-
kamzík : 25,-

5. kůže včetně stažení

jelen : 72,-
daněk : 57,-
jelen SIKA : 57,-
muflon : 57,-
černá : 114,-

7. chybná rána

srnec-roebuck : ---
srna, srnče : ---
jelen : 127,-
laň, kolouch, špičák : 21,-
daněk : 49,-
laň, kolouch, špičák : 14,-
jelen Sika : 113,-
laň, kolouch, špičák : 18,-
laň, kolouch, špičák : 18,-
muflon : 95,-
muflonka, muflonče : 18,-
kňour, bachyně : 46,-
sele, lončák : 21,-
při nátlačce :  
sele, lončák : ---
kamzík, kamzice : 96,-
kamzíče : 36,-8. ostatní důležité informace

Drobná zvěř : - lov bažantí zvěře v lednu + 9 % příplatek. V poplatcích je již započeten 9 % příplatek za zvěř postřelenou a nedohledanou, veškeré náklady spojené s organizací honu, náklady na nabíječe, případně nosiče. V oborách : sleva 5 % z odstřelové taxy u muflonů do bodového hodnocení 200 bodů CIC. Uvedené ceny v EUR budou přepočteny kursem ČNB ze dne uskutečnění zdanitelného plnění v případě platby v Kč. Po skončení lovu dodavatel zvěře vystaví doklad o převzetí finanční hotovosti. Ve zvláštních případech je možné sjednat smluvní ceny. Poplatek za odstřel nepovolené zvěře se účtuje, odstřelí - li lovecký host z vlastního rozhodnutí nebo proti výslovnému zákazu průvodce zvěř, která nebyla k odstřelu určena. Poplatek za lovecký doprovod se účtuje pouze v případě úspěšného lovu, postřelení zvěře nebo chybné rány. Poplatek za chybenou zvěř se účtuje jednorázově i v případě opakované střelby na tentýž kus zvěře. Neúčtuje se, když byl kus při opakované střelbě složen. Úprava trofeje ( očištění ) sestává z vyvaření a jednoduchého vybílení trofeje. Uvedené ceny u bodu č. 1 - 5 jsou včetně příslušné DPH.


e-mail: coollivesro@seznam.cz
Kontakt:
Adresa:
(střelnice)
(chalupa)

Merklovice 117
517 54

informace:
+420 777 661 515

SRNEC, SRNA, SRNČE, JELEN, LAŇ, KOLOUCH, DANĚK, DANĚLA, DANČE, MUFLON, MUFLONKA, MUFLONČE, KŇOUR, BACHYNĚ, SELE, LONČÁK, BAŽANT KRÁLOVSKÝ KROCAN DIVOKÝ
Vamberk